Parking Everywhere With Parktron

SINCE

2001

จอดรถทุกที่ไปกับ PARKTORN

เรียนรู้เพิ่มเติม

SINCE

2001

ระบบจอดรถอัจฉริยะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

SINCE

2001

เครื่องชำระเงินอัจฉริยะมัลติฟังก์ชั่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

SINCE

2001

จอดรถทุกที่ไปกับ PARKTORN

เรียนรู้เพิ่มเติม

SINCE

2001

ระบบจอดรถอัจฉริยะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

SINCE

2001

เครื่องชำระเงินอัจฉริยะมัลติฟังก์ชั่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปี ประสบการณ์การบริการ

นวัตกรรมใหม่สำหรับระบบการจัดเก็บค่าจอดรถ

Parktron Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 มีประสบการณ์มากมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์,การบูรณาการระบบ,การออกแบบกลไกเครื่องจักร,การออกแบบและผลิตตัวตู้ รวมถึงมีทีมงานที่พร้อมให้บริการหลังการขาย โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาแพลตฟอร์มและคลาวด์ เพื่อให้ได้ระบบการจัดการพื้นที่จอดรถอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ ระบบของเราประสบความสำเร็จใน 20 ประเทศทั่วโลก และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในลานจอดรถใหญ่ๆ เช่นสนามบิน, ศูนย์นิทรรศการ / หอประชุม,โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, ร้านอาหาร, อาคารสำนักงาน, โรงเรียน-มหาวิทยาลัย,ลานจอดรถสาธารณะ และลานจอดรถอัตโนมัติที่ไม่มีพนักงานคอยให้บริการเป็นต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า Parktron Technology จึงใช้ทักษะที่มีเพื่อพัฒนาเครื่องชำระเงินอัจฉริยะมัลติฟังก์ชั่น ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สำหรับร้านค้าปลีก, ศูนย์อาหาร, โรงพยาบาล, โรงเรียน-มหาวิทยาลัย และสถานีบริการน้ำมันเป็นต้น

Parktron Technology จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของเรา

0

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์

0

การให้บริการในต่างประเทศ

0

ผู้จัดจำหน่าย

0

ผลิตภัณฑ์

0

พนักงาน

ระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ

โซลูชันระบบจอดรถอัจฉริยะที่สมบูรณ์ (Smart Parking Solution) ช่วยให้การจัดการที่จอดรถง่ายขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยความต้องการที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานระบบจอดรถร่วมกับบัตร Mirfare,เหรียญ Chip Coin และระบบจดจำป้ายทะเบียนรถ (LPR) สำหรับการจัดการ การเข้าและออกลานจอดรถ และนำเสนอรูปแบบการชำระเงินที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด (Auto Pay Station) รวมถึงการชำระเงินหลากหลายประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน มีฟังก์ชันการเป็นสมาชิก และการจัดการส่วนลด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในแต่ล่ะธุรกิจที่แตกต่างกัน สามารถแสดงเป็นรูปแบบรายงาน เพื่อให้การจัดการที่จอดรถอยู่ภายใต้การควบคุม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องชำระเงินอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการค้าปลีกและศูนย์อาหาร ประสบปัญหาเรื่องการจ้างแรงงานมาโดยตลอด บริการอัตโนมัตินี้สามารถลดการพึ่งพากำลังคน และยังลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในการให้บริการตนเอง (Self Service ) Parktron จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาระบบการให้บริการแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ๆ เพื่อทำลายข้อจำกัดของการใช้บริการมนุษย์ ในที่นี้รวมถึงเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Smart retail), เครื่องจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (Smart Fueling),เครื่องชำระเงินอัจฉริยะมัลติฟังก์ชั่นในโรงพยาบาล (Smart Healthcare ),เครื่องชำระเงินอัจฉริยะมัลติฟังก์ชั่นในโรงเรียน (Smart Education)... ให้บริการทางกายภาพมากขึ้น โดยใช้บริการและเพิ่มมูลค่าผ่านเครื่อง Kiosk

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการที่มีคุณภาพของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลานจอดรถทุกขนาดและทุกประเภท